Velferd

Det norske samfunnet er grunnlagt på en tanke om at alle skal ha lik mulighet til å delta i samfunnet. Dette har bygget opp en kollektiv samvittighet i velferds-Norge som i mange tilfeller er ufortjent god. Norske innbyggere som er stolte av velferdssamfunnet vender ofte det døve øret til når saker om sosial isolasjon, ensomhet, mobbing og andre temaer blir løftet. Mental Helse Ungdom skal sørge for å løfte saker på vegne av sine medlemmer slik at Norge aldri glemmer de lave stemmene. 

Mental Helse Ungdom vil...

  • At all drift av ungdomshus og –klubber skal finansieres i sin helhet av det offentlige
  • At det skal etableres flere ungdomskontakter på landsbasis
  • At det skal jobbes for større fleksibilitet i utdanning slik at ringvirkningene av psykiske problemer under utdanning blir så små som mulige
  • At ungdom med psykiske helseproblemer får bedre hjelp til å skaffe seg egen bolig, slik at det er mulig å leve et selvstendig og meningsfylt liv.
  • At ungdom utenfor arbeidsmarkedet får tiltak tilpasset sitt funksjonsnivå
  • Få ned frafallet i videregående skole
  • Jobbe for at flere får kunnskap om lånekassens ordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

Økonomisk trygghet, forutsigbar inntekt og gode, sikre boligforhold er viktige grunnlag for en god psykisk helse.

Det er viktig at det finnes arenaer for ungdom hvor de kan utfolde seg kreativt og finne områder for mestring slik vi omtalte i delen om lavterskeltilbud.

For de som har falt utenfor arbeidslivet er det viktig at tiltak tilpasses det enkelte individ og dennes funksjonsnivå.

Mange unge i dag fullfører aldri videregående opplæring. Dette kan føre til problemer på lang sikt med arbeid og utdanning. 

Skriv ut


Støtt Mental Helse Ungdom

Bidra til en bedre psykisk helse for barn og unge

Tidligere barnevernsbarn?

Har du vært barnehjemsbarn i perioden 1980 - 2003, les her!

Ønsker du å vite litt om hva våre noen av våre medlemmer og tillitsvalgte mener, kan du klikke her. 


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.