Er du vår nye prosjektkoordinator?

Er du vår nye prosjektkoordinator?

Er du vår nye prosjektkoordinator?

 

Mental Helse Ungdom er en interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske problemer og et bedre psykisk helsetilbud. Vi legger vekt på å formidle brukernes og de pårørendes erfaringer og kunnskap om psykisk helse til myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner. Vi holder til i Dronningens gate 17, 0154 Oslo.

Vi er nå på jakt etter en prosjektkoordinator med ansvar for to av våre prosjekter:

-       Brukermedvirkningsprosjektet

-       Unge gutters psykiske helse

 

Brukermedvirkningsprosjektet:

Brukermedvirkningsprosjektet er et prosjekt i samarbeid med barn av rusmisbrukere og landsforeningen for barnevernsbarn.

Et av våre viktigste virkemiddel for å nå målene våre som organisasjon er å synliggjøre den erfaringsbaserte kunnskapen som medlemmene våre innehar, slik at denne kunnskapen kan bidra til bedre helsefremmende tjenester. En storsatsing på brukermedvirkning er derfor avgjørende for oss i tiden som kommer. Vi ønsker gjennom dette prosjektet å slå sammen og videreutvikle opplæring av unge brukere som i dag gjøres hver for seg i de tre organisasjonene.

Som prosjektkoordinator skal du tilrettelegge for at alle medlemmer skal ha mulighet til å bidra med denne kunnskapen.

 

Unge gutter psykiske helse:

Prosjektet har fokus på psykisk helse blant unge menn. Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke kommunikasjonsformer som er best egnet til å nå frem til unge menn mellom 12-20 år. Med bakgrunn i informasjonen som hentes skal det produseres en informasjonsvideo som skal distribueres til yrkesgrupper som daglig jobber med målgruppen. Målet med videoen er at flere unge menn skal benytte seg av et lavterskeltilbud. Prosjektkoordinator har ansvar for innholdet i videoene som produseres i samarbeid med en referansegruppe som består av en målgrupp og en styringsgruppe. Brukermedvirkning er sentralt og avgjørende for prosjektet.

Arbeidsoppgaver:

-       Planlegge, gjennomføre og styre prosjektet «brukermedvirkingsprosjektet» etter fastsatte mål

-       Planlegge, gjennomføre og styre prosjektet av «unge gutters psykiske helse» etter fastsatte mål

-       Bistå Mental Helse Ungdom ved oppdukkende arbeidsoppgaver i organisasjonen

-       Utvikle 2-3 nye prosjektsøknader per halvår

Vi søker deg som:

-       Er god til å planlegge og har stor gjennomføringsevne

-       Takler og liker å ha flere baller i luften samtidig

-       Er initiativrik og nysgjerrig

-       Forstår økonomiske budsjetter og ønsker å få til mest mulig innen disse rammene

-       Klarer å jobbe selvstendig, men som også fungerer godt i et team

For deg er:

-       Psykisk helse blant unge viktig og du blir motivert av å hjelpe andre

-       Organisasjonsarbeid i et ungt miljø givende

-       Prosjektarbeid noe du kanskje har erfaring med fra før, ønsker å jobbe med og/eller at du har relevant utdanning

-       Innovasjon og utvikling av prosjekter og organisasjonen givende og det å ta initiativ faller deg helt naturlig

 

Det er ønskelig, men ikke et krav, at du har:

-       Høyere utdanning som kan være relevant for prosjektene

-       Erfaring fra prosjektarbeid og/eller fra organisasjonsarbeid

For den rette personen tilbyr vi:

  • - En 100% midlertidig stilling som prosjektkoordinator frem til 31.12.2018 med mulighet for forlengelse
  • - Lønn etter avtale, pensjonsordning i DNB og en fleksibel arbeidstid
  • - Et sosialt, ungt og fremoverlent miljø med 12 ansatte i ulike stillingsprosenter
  • - Tiltredelse fra 01.03.2018
  • - Gode kontorfasiliteter

 

Passer beskrivelsen deg? Er dette en stilling du kunne tenke deg og er motivert for? For å søke:

  • - Last opp CV
  • - Last opp Vitnemål
  • - Last opp søknad
  • - Send inn !

 

Søknadsfrist: 23.02.2018 – 12.00

 

Vi vil forsøke å svare alle søkere innen 01.03.2018 

Kontaktpersoner for denne utlysningen: 

Olav Østbye
HR- og økonomisjef
olav[ætt]mhu.no
930 54 702

Ranveig Stava
Prosjektutvikler
ranveig.stava[ætt]mhu.no
459 02 059

Klikk her for å søke.