Seier for psykisk helse i skolen

Seier for psykisk helse i skolen

Stortingets helse- og omsorgskomité bevilger 3 millioner kroner til Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge (POFU). Dette er et pågående prosjekt organisert i Mental Helse Ungdom som drives av psykologistudentene Vilde Vollestad og Joakim Coleman Ebeltoft. 

 

IMG 9206 2

POFU er et tiltak med det formål å øke kunnskap og bevissthet rundt psykisk helse blant ungdommer, slik at ungdommene står litt bedre rustet til å ta vare på sin egen helse. Nøkkelpunkter for undervisningen er et fokus på psykisk helse, fremfor uhelse, samt å normalisere, uten å bagatellisere de mange utfordringene man møter i løpet av livet.


Tiltaket går ut på at psykologistudenter besøker klasser i ungdomsskolen og holder undervisning om psykisk helse. Med et tretimers opplegg går to frivillige studenter sammen med en niendeklasse og deres lærer gjennom viktige temaer på en interaktiv og engasjerende måte.
Prosjektets viktigste målsetning er å øke kunnskap og bevissthet rundt psykisk helse blant ungdommer og dermed ha en forebyggende effekt på ungdommenes helse – spesielt deres psykiske helse. Det andre målet er å gi psykologistudenter viktige erfaringer knyttet til kunnskap om psykisk helse hos ungdom, erfaring med å formidle faget sitt og kunnskap om og trening i forebyggende arbeid.

I løpet av 2017 har det gått fra å være en idé hos Ebeltoft og Vollestad til å bli et fullverdig tiltak. I dag består POFU av 40 undervisere, og har holdt undervisning for 76 klasser og om lag 2000 ungdommer.


I løpet av uken ble det klart at posisjonen på Stortinget, bestående av Høyre og FrP med støtte fra Venstre og KrF ønsker å støtte prosjektet.
– Joakim og Vilde har gjort en stor jobb med å vise frem prosjektet for sentrale politikere, blant annet ved at de møtte helseministeren og presenterte prosjektet på en overbevisende måte, sier generalsekretær Adrian Tollefsen. Mental Helse Ungdom har trykket på for å gjøre dette prosjektet kjent i alle kanaler vi er representert i administrativt og politisk, forteller Tollefsen.


Posisjonen på Stortinget foreslo i går følgende, med støtte fra Arbeiderpartiet:
Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Flertallet foreslår at kap. 714 post 79 økes med 7 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag, og bevilges med 65,243 mill. kroner. Forslaget innebærer følgende endringer på posten: en økning på 3 mill. kroner til POFU – psykologistudentenes opplysningsarbeid for ung, i regi av søkerorganisasjonen Mental Helse Ungdom, og 4 mill. kroner til Tromsøundersøkelsen.
Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til finansinnstillingen, der Arbeiderpartiet setter av 3 mill. kroner til POFU – psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge, i regi av Mental Helse Ungdom.

- Dette er veldig gøy og engasjerende. Dette gir oss et grunnlag for å fortsette arbeidet og utvikle tiltaket, forteller initiativtakerne Vollestad og Ebeltoft.


– For Mental Helse Ungdom og prosjektet POFU er dette en stor seier. Ikke bare vil prosjektet støttes av regjeringen og Venstre. Opposisjonspartiene KrF og Arbeiderpartiet er også innstilt på å støtte dette prosjektet, hvilket er veldig gledelig. Å gå fra å være et prosjekt i oppstartsfasen til så raskt å komme i en posisjon som dette, er ikke annet en fantastisk jobbet av alle involverte, sier Tollefsen.