Ap: - Lover storsatsing på unges psykiske helse

Ap: - Lover storsatsing på unges psykiske helse

Arbeiderpartiet mener det er bra at Mental Helse Ungdom løfter barn og unges psykiske helse i valgkampen.

– Arbeiderpartiet har en stor del om psykisk helse og unge i vårt partiprogram, og det har også vært en av sakene vi har løftet i denne valgkampen, fordi vi er bekymret over at flere unge nå rapporterer om økt press og psykiske lidelser. Det sier politisk rådgiver for arbeiderpartiets stortingsgruppe, Ellen Rønning-Arnesen.

 Les også Mental Helse Ungdoms partivurdering: Hvem er best på psykisk helse?

Ellen Rønning-Arnesen, politisk rådgiver, Arbeiderpartiet
Ellen Rønning-Arnesen, politisk rådgiver, Arbeiderpartiet. Foto: Arbeiderpartiet

Hun sier Arbeiderpartiet støtter alle hovedkriteriene som Mental Helse Ungdom har lagt til grunn for sin vurdering av partiene.

– Vi må innrømme at vi er litt overrasket over så lav skår i testen. Arbeiderpartiet støtter alle de sju punktene dere har vurdert programmene etter. Vi kan love en storsatsing på unges psykiske helse hvis vi vinner valget, sier hun.

Generalsekretær Adrian Tollefsen i Mental Helse Ungdom håper vurderingen av partiene bidrar til å øke oppmerksomheten om barn og unges psykiske helse blant partiene.

– Vi ser at Arbeiderpartiet har mye bra, men ut fra Mental Helse Ungdoms politikk når de ikke helt opp. Vi håper de følger opp det de sier nå og at vi ser en storsatsing på unges psykiske helse hvis de vinner valget, sier han.

UngArena viktig

Selv om partiet ikke når helt opp i vurderingen mener Tollefsen at de har viktige punkter som organisasjonen vil følge opp.

rsz adrian
Adrian Tollefsen, generalsekretær i Mental Helse Ungdom

– Arbeiderpartiet nevner tiltaket UngArena i sitt program. Det er et tiltak vi har vært dypt involvert i og som vi ser fungerer svært godt. Hvis det blir regjeringsskifte etter valget kommer vi til å ha fullt fokus på at Arbeiderpartiet følger opp løftet sitt, som for oss betyr en storstilt satsning på UngArena-sentere i hele landet, sier han.