SU: - Uforstående til vurderingen av SV

SU: - Uforstående til vurderingen av SV

– Så bra at dere har vurdert de ulike partiene på psykisk helse og jobber for å løfte psykisk helse som tema mot slutten av valgkampen, det er absolutt viktig og nødvendig!

Det sier Andrea Sjøvoll, leder i Sosialistisk Ungdom, til Mental Helse Ungdom.

 Les også Mental Helse Ungdoms partivurderingHvem er best på psykisk helse?

– Jeg stiller meg litt uforstående til vurderingen av SV. Det aller viktigste vi kan gjøre for å bedre psykisk helse i samfunnet er å jobbe for rettferdig fordeling og kamp mot ulikhet, som er SVs hovedsak dette valget. I samfunn med store forskjeller er det mindre tillit og usikkerhet, som igjen fører til mer stress og angst i befolkningen. Derfor er kamp mot de økte forskjellene i Norge også kamp for bedre psykisk helse, sier hun.

Andrea Sjøvoll, leder i SU

I tillegg har vi en tung satsing på psykisk helse i vårt program, men også i arbeidet vi gjør på Stortinget og da vi satt i regjering. Vi må satse på lavterskeltilbud for ungdom og derfor må helsesøster og minoritetsrådgiver være på skolen hver dag når elevene er der, i tillegg til en skolepsykolog i tilknytning til hver skole. 

– Mental Helse Ungdoms politikk handler i stor grad om å sikre gode tilbud og konkret arbeid med forebygging av psykiske helseproblemer og selvmord. Vi er opptatt av at det trengs et konkret løft i finansieringen og at partiene forplikter seg økonomisk til å satse på psykisk helse.

Det sier generalsekretær Adrian Tollefsen i Mental Helse Ungdom.

– SV har gode punkter om psykisk helse, men treffer ikke på mange nok av Mental Helse Ungdoms prioriteringsområder for å nå helt til topps, sier han.