Ap: - Lover storsatsing på unges psykiske helse

Arbeiderpartiet mener det er bra at Mental Helse Ungdom løfter barn og unges psykiske helse i valgkampen.

– Arbeiderpartiet har en stor del om psykisk helse og unge i vårt partiprogram, og det har også vært en av sakene vi har løftet i denne valgkampen, fordi vi er bekymret over at flere unge nå rapporterer om økt press og psykiske lidelser. Det sier politisk rådgiver for arbeiderpartiets stortingsgruppe, Ellen Rønning-Arnesen.

FrP: - Psykisk helse er viktig for oss

- Fremskrittspartiet har i dette valgprogrammet valgt å være mindre detaljert i håp om at flere leser hele programmet. Også fordi vi for første gang har sittet i regjering, så har vi innfridd veldig mye av det som stod i vårt forrige program. For FrP er det man gjør viktigere enn det man sier.

Hvem er best på psykisk helse?

Mental Helse Ungdom har vurdert partiene med størst sjanse for å bli valgt inn på Stortinget ved valget 11. september. Vurderingen er basert på hva Mental Helse Ungdom mener er viktig for at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse. I det legger vi blant annet psykisk helse i skolen, lavterskeltilbud, forebygging, brukermedvirkning og pårørendes rolle.

Vi har vurdert alle programmene med utgangspunkt i syv hovedkriterier som vi mener er avgjørende for å sikre en god utvikling for barn og unges psykiske helse, i tillegg har vi også gitt poeng til andre tiltak som vi mener er forenlig med det beste for barn og unges psykiske helse.

Slik har vi jobbet

Noen lurer kanskje på hvordan vi har kommet frem til akkurat den rangeringen av de politiske partiene som vi har gjort. Vel, her kan du lese litt om hvordan vi har jobbet med å vurdere partiene foran stortingsvalget 2017.

En midlertidig og håpefull seier!

Mental Helse Ungdom Bodø og Mental Helse Bodø ser at Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har svart på Stortingsrepresentant Martin Henriksens (AP) spørsmål om fraværsgrensa, og konsekvenser av denne. Vi har tidligere skrevet om at Mental Helse Ungdom Bodøs representanter ikke fikk godkjent sitt fravær i forbindelse med eget landsmøte.

av Nora Stemland og Linn Stemland

Pressemelding om tvangsbruk i Norge

Mental Helse Ungdom krever tiltak fra øverste politiske ledelse etter avsløringene om tvangsbruk i psykisk helsevern. Virkeligheten som beskrives er dypt rystende og vitner om et helsevesen som knuser menneskerettighetene til mennesker i en svært sårbar situasjon. Mental Helse Ungdom krever at det tas tydelige grep fra øverste hold for å rydde opp i en kultur som har fått herje fritt på bekostning av alvorlig syke mennesker.

Alt lokallaget trenger å vite til årsmøtet

Det er snart tid for årsmøter i lokallagene for 2018, og det er noen ting en må vite før, under og etter et årsmøte. 


Det er ventet at rundt 30 lokallag i Mental Helse Ungdom skal gjennomføre sine årsmøter etter nyttår og innen utgangen av februar. For at dere i lokallagene skal kunne gjennomføre dette møtet på en ryddig måte er det en del oppgaver å ta hensyn til. 

For at dere skal kunne gjennomføre årsmøtet på en best mulig måte, finner dere under her en sjekkpunktliste med oversikt hva som bør huskes på, og når det burde gjøres.  

Før årsmøtet 

Fire uker før årsmøtet..

 • Vi har satt en dato for årsmøtet
 • Vi har en oppdatert medlemsliste med adresser og epostadresser
 • Vi har ordnet møtelokale 
 • Årsregnskapet sluttføres og oversendes til valgt revisor
 • Innkallingen (inkluderer dagsorden) sendes til medlemmene av lokallaget 4 uker før fastsatt dato

To uker før årsmøtet.. 

 • Forslag til årsmelding 2017 sendes ut til medlemmene 
 • Årsregnskapet er godkjent av revisor og gjort tilgjengelig for medlemmene
 • Forslag til handlingsplan 2018 sendes ut til medlemmene
 • Forslag til budsjett 2018 sendes ut til medlemmene
 • Valgkomiteens innstilling sendes ut til medlemmene
 • Endelig dagsorden sendes ut til medlemmene med resten av vedleggene

På årsmøtet

 • Alle som deltar på årsmøtet møter opp i god tid
 • Kun betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet, resten blir observatører
 • Har referenten en pc og skrive protokoll på?  
 • Tilgang til en printer for å skrive ut protokollen og underskrives (dette kan også signeres elektronisk i adobe reader og oversendes per mail) 
 • Saksliste og andre saksdokumenter er i tilstrekkelig antall for alle fremmøtte
 • Tilgang på kaffe/te eller noe snacks under møtet

Etter årsmøtet

 

I følge vedtektene til Mental Helse Ungdom står det følgende ved § 19 Årsmøtet. § 19.1 Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. § 19.2 Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. § 19.3 Innkallingen til årsmøtet skal, sammen med kunngjøring av saksliste skje skriftlig til alle medlemmer i lokallaget senest fire uker før årsmøtet. § 19.4 Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte, må være innsendt til styret senest to uker før årsmøtet. Anmeldte saker må være behandlet av styret før årsmøtet.

Samleside for alle vedlegg knyttet til årsmøtet HER

Ta kontakt med administrasjonen ved Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller direkte til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. dersom dere ønsker bistand i noen av disse punktene.