Ap: - Lover storsatsing på unges psykiske helse

Arbeiderpartiet mener det er bra at Mental Helse Ungdom løfter barn og unges psykiske helse i valgkampen.

– Arbeiderpartiet har en stor del om psykisk helse og unge i vårt partiprogram, og det har også vært en av sakene vi har løftet i denne valgkampen, fordi vi er bekymret over at flere unge nå rapporterer om økt press og psykiske lidelser. Det sier politisk rådgiver for arbeiderpartiets stortingsgruppe, Ellen Rønning-Arnesen.

FrP: - Psykisk helse er viktig for oss

- Fremskrittspartiet har i dette valgprogrammet valgt å være mindre detaljert i håp om at flere leser hele programmet. Også fordi vi for første gang har sittet i regjering, så har vi innfridd veldig mye av det som stod i vårt forrige program. For FrP er det man gjør viktigere enn det man sier.

Hvem er best på psykisk helse?

Mental Helse Ungdom har vurdert partiene med størst sjanse for å bli valgt inn på Stortinget ved valget 11. september. Vurderingen er basert på hva Mental Helse Ungdom mener er viktig for at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse. I det legger vi blant annet psykisk helse i skolen, lavterskeltilbud, forebygging, brukermedvirkning og pårørendes rolle.

Vi har vurdert alle programmene med utgangspunkt i syv hovedkriterier som vi mener er avgjørende for å sikre en god utvikling for barn og unges psykiske helse, i tillegg har vi også gitt poeng til andre tiltak som vi mener er forenlig med det beste for barn og unges psykiske helse.

Slik har vi jobbet

Noen lurer kanskje på hvordan vi har kommet frem til akkurat den rangeringen av de politiske partiene som vi har gjort. Vel, her kan du lese litt om hvordan vi har jobbet med å vurdere partiene foran stortingsvalget 2017.

En midlertidig og håpefull seier!

Mental Helse Ungdom Bodø og Mental Helse Bodø ser at Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har svart på Stortingsrepresentant Martin Henriksens (AP) spørsmål om fraværsgrensa, og konsekvenser av denne. Vi har tidligere skrevet om at Mental Helse Ungdom Bodøs representanter ikke fikk godkjent sitt fravær i forbindelse med eget landsmøte.

av Nora Stemland og Linn Stemland

Pressemelding om tvangsbruk i Norge

Mental Helse Ungdom krever tiltak fra øverste politiske ledelse etter avsløringene om tvangsbruk i psykisk helsevern. Virkeligheten som beskrives er dypt rystende og vitner om et helsevesen som knuser menneskerettighetene til mennesker i en svært sårbar situasjon. Mental Helse Ungdom krever at det tas tydelige grep fra øverste hold for å rydde opp i en kultur som har fått herje fritt på bekostning av alvorlig syke mennesker.