Aktuelt

Aktuelt

Her finner du nyheter, blogginnlegg og informasjon fra Mental Helse Ungdom

Stilling ledig: Unge bønders psykiske helse, prosjektkoordinator

Stilling ledig: Unge bønders psykiske helse, prosjektkoordinator

Mental Helse Ungdom er en interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske problemer og et bedre psykisk helsetilbud. Vi legger vekt på å formidle brukernes og de pårørendes erfaringer og kunnskap om psykisk helse til myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner. Vi holder til i Dronningens gate 17, 0154 Oslo.

(Unge) Bønders psykiske helse:

Prosjektet har til hensikt å kartlegge et felt som fortsatt har til dels store kunnskapshull, nemlig hvordan unge bønder har det i dag, hvordan oppfatter de sin psykiske helse, hva tenker de om å være bonde i dagens samfunn, og hvilke bekymringer som melder seg hos unge som er i ferd med eller vurderer å overta driften av et gårdsbruk. Prosjektet skal videreutvikle kunnskap på feltet, utvikle kurs for unge mennesker i distrikts-Norge på psykisk helse og prosjektet skal styrke landbrukets mentorordning når det kommer til kompetanse på psykisk helse. Prosjektet skal også videreutvikle godtbondevett.no, en ressursside på nett for psykisk helse i landbruket.   

Les mer

Er du vår nye prosjektkoordinator?

Er du vår nye prosjektkoordinator?

Er du vår nye prosjektkoordinator?

 

Mental Helse Ungdom er en interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske problemer og et bedre psykisk helsetilbud. Vi legger vekt på å formidle brukernes og de pårørendes erfaringer og kunnskap om psykisk helse til myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner. Vi holder til i Dronningens gate 17, 0154 Oslo.

Vi er nå på jakt etter en prosjektkoordinator med ansvar for to av våre prosjekter:

-       Brukermedvirkningsprosjektet

-       Unge gutters psykiske helse

Les mer

Seier for psykisk helse i skolen

Seier for psykisk helse i skolen

Stortingets helse- og omsorgskomité bevilger 3 millioner kroner til Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge (POFU). Dette er et pågående prosjekt organisert i Mental Helse Ungdom som drives av psykologistudentene Vilde Vollestad og Joakim Coleman Ebeltoft. 

Les mer

Ap: - Lover storsatsing på unges psykiske helse

Ap: - Lover storsatsing på unges psykiske helse

Arbeiderpartiet mener det er bra at Mental Helse Ungdom løfter barn og unges psykiske helse i valgkampen.

– Arbeiderpartiet har en stor del om psykisk helse og unge i vårt partiprogram, og det har også vært en av sakene vi har løftet i denne valgkampen, fordi vi er bekymret over at flere unge nå rapporterer om økt press og psykiske lidelser. Det sier politisk rådgiver for arbeiderpartiets stortingsgruppe, Ellen Rønning-Arnesen.

Les mer

SU: - Uforstående til vurderingen av SV

SU: - Uforstående til vurderingen av SV

– Så bra at dere har vurdert de ulike partiene på psykisk helse og jobber for å løfte psykisk helse som tema mot slutten av valgkampen, det er absolutt viktig og nødvendig!

Det sier Andrea Sjøvoll, leder i Sosialistisk Ungdom, til Mental Helse Ungdom.

Les mer

FrP: - Psykisk helse er viktig for oss

FrP: - Psykisk helse er viktig for oss

- Fremskrittspartiet har i dette valgprogrammet valgt å være mindre detaljert i håp om at flere leser hele programmet. Også fordi vi for første gang har sittet i regjering, så har vi innfridd veldig mye av det som stod i vårt forrige program. For FrP er det man gjør viktigere enn det man sier.

Les mer

Hvem er best på psykisk helse?

Hvem er best på psykisk helse?

Mental Helse Ungdom har vurdert partiene med størst sjanse for å bli valgt inn på Stortinget ved valget 11. september. Vurderingen er basert på hva Mental Helse Ungdom mener er viktig for at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse. I det legger vi blant annet psykisk helse i skolen, lavterskeltilbud, forebygging, brukermedvirkning og pårørendes rolle.

Vi har vurdert alle programmene med utgangspunkt i syv hovedkriterier som vi mener er avgjørende for å sikre en god utvikling for barn og unges psykiske helse, i tillegg har vi også gitt poeng til andre tiltak som vi mener er forenlig med det beste for barn og unges psykiske helse.

Les mer

Slik har vi jobbet

Slik har vi jobbet

Noen lurer kanskje på hvordan vi har kommet frem til akkurat den rangeringen av de politiske partiene som vi har gjort. Vel, her kan du lese litt om hvordan vi har jobbet med å vurdere partiene foran stortingsvalget 2017.

Les mer

En midlertidig og håpefull seier!

Mental Helse Ungdom Bodø og Mental Helse Bodø ser at Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har svart på Stortingsrepresentant Martin Henriksens (AP) spørsmål om fraværsgrensa, og konsekvenser av denne. Vi har tidligere skrevet om at Mental Helse Ungdom Bodøs representanter ikke fikk godkjent sitt fravær i forbindelse med eget landsmøte.

Les mer